VERDENS FØRSTE SUZUKILÆRER TRINN 3 TROMBONE

Fremhevet

white fireworks on blue sky during night time
Photo by Sami Anas on Pexels.com

Norsk Suzukiforbund er stolte av Astrid Nøkleby, verdens første Suzukilærer på trombone trinn 3!

Her er litt av Astrids reise:

2. april 2022 tok jeg eksamen i Stockholm sammen med 2 andre på trinn 3, Michael Koller (trompet) fra Østerrike og Connor Clarke (trompet) fra England.
Vi studerte hos Anne-Marie Sundberg (trompet) i Sverige, som har gjort en stor jobb for å få messinginstrumentene godkjent som Suzukiinstrumenter av International Suzuki Association.
Trompeten ble godkjent som Suzukiinstrument i 2011 og i 2016 kom de andre messinginstrumentene med også.
Det var mye arbeid med trinn 3, men også veldig lærerikt. For meg på trombone ble det litt ekstra arbeid, da jeg måtte overføre trompetrepertoaret til trombone for å ta eksamen. Det er ingen trombonebøker ferdig enda, men jeg har lagd utkast til bok nummer 1 på trombone. Forhåpentligvis vil vi etter hvert få den utgitt, men det er mange justeringer og utprøvinger som skal gjøres før det endelige resultatet foreligger.

Selv om jeg nå endelig har bevis /eksamen på at jeg er Suzukilærer på trinn 1,2 og 3, har jeg på en måte jobbet med Suzukimetoden siden midten av 1990-tallet da jeg utviklet «Rett på musikken» i samarbeid med kolleger i Bærum Kulturskole.
«Rett på musikken» brukte idéer fra Suzukimetoden og vi fant fort ut at det å begynne tidlig på små instrumenter og med godt samarbeid med foreldrene førte til god kvalitet i instrumentalopplæringen.

Siden den gang har jeg hatt mange grupper og individuelle elever som er lært opp etter Suzukis metode og det er ikke tvil om at det gir resultater dersom man får utøvd metoden på riktig måte.

Mange av elevene jeg har hatt er i dag profesjonelle lærere, musikere eller musikkstudenter. Jeg ser også at de som har begynt med små tromboner, alt-tromboner, har en stor fordel i det profesjonelle liv. De mestrer alt-trombonen på en helt annen måte enn de som må begynne med denne som voksne musikkstudenter.
To av elevene mine har som voksne vunnet solistkonkurranser på Internasjonale Trombone Festivaler.

Hilsen fra
Astrid Nøkleby
Trombonepedagog Bærum kulturskole og Edvard Munch Videregående skole

Innkalling til årsmøte i Norsk Suzukiforbund

Fremhevet

Tradisjonen tro avholder vi årsmøtet på Geilo.

NORSK SUZUKIFORBUND

ÅRSMØTE 2022

SØN. 26. JUNI  KL. 14.00

Dr. Holms hotell, Geilo

INNKALLING

DAGSORDEN

 1. Åpning ved styreleder.
 2. Godkjenning av innkalling.
 3. Registrering av antall fremmøtte og stemmetall.
 4.       a)   Valg av ordstyrer.
  1. Valg av møtereferent.
  2. Valg av medsignerere.
  3. Valg av tellekorps.
 5. Godkjenning av dagsorden.
 6. Godkjenning av årsmøtereferat 2021.
 7. Fremlegging og godkjenning av årsberetning og handlingsplan.
 8. Fremlegging av regnskap.
 9. Innkomne forslag.
 10. Fastsettelse av kontingent.
 11. Valg av styre 

     12.  Valg av revisor.

     13.  Valg av valgkomité.

Innkomne saker skal være styreleder i hende senest 4 uker før årsmøtet.

Oslo, 1. mai 2021

Vennlig hilsen

Mona Anita Nesse

Leder, Norsk Suzukiforbund

Cello 2022

Bok 1:

 • 1. Twinkle i A og D
 • 2. Fransk folk
 • 13. Rigadoon

Bok 2:

 • 6. Hunter’s Chorus
 • 12. Bourree

Bok 3:

 • 2. Gavotte av Lully
 • (3. Menuett av Boccherini)
 • 8. Humoresque

Bok 4:

 • Marcello sats 2, allegro

Bok 5-8

 • 6. 1 Svanen
 • 6. 5 Vivaldi dobbeltkonsert
 • 8. 2 Allegro appasionato

Fiolin 2022:

BOK 1

• 1.1 Twinkles, tema og alle variasjoner

• 1.2 Lightly Row

• 1.3 Song of the wind

• 1.4 Go tell Aunt Rhody

• 1.8Allegro

• 1.15Minuet 3

BOK 2

• 2.1 Chorus Judas Macchabäus

• 2.3 Hunters Chorus

• 2.7 2 Grenadiers

• 2.8 Heksedans

BOK 3

• 3.3 Gavotte in G-minor, Bach

• 3.4 Humoresque

• 3.7 Bourree, Bach

BOK 4

4.1 Seitz Violin concerto No 2, 3rd mvt

4.3 Vivaldi konsert i a-moll, 1. sats

4.4 Vivaldi konsert i a-moll, 3. sats

BOK 5

5.2 Vivaldi konsert i a-moll, 2. sats

5.4 Country Dance

BOK 6

6.3 Händel, Violin Sonata in F, 2. mvt

6.6 Fiocco, Allegro

BOK 7

BOK 8

8.2 Eccles Sonata, 2. sats

Pedagogisk forum på Geilo
søndag 26.juni – mandag 27.juni 2022

Fremhevet


Norsk Suzukiforbund inviterer til pedagogisk forum i
forbindelse med årets sommerkurs på Geilo.
Vi starter søndag 26.juni kl. 13.30 og avslutter mandag 27.juni kl. 13.00.


Det vil være tid til både å delta på pedagogisk forum og å observere undervisning på sommerkurset.
Både sommerkurset og pedagogisk forum foregår på Dr. Holms hotell, i gangavstand fra
jernbanestasjonen på Geilo.

Timeplanen er lagt opp for å korrespondere med togavgangene mot
Bergen og Oslo.


Norsk Suzukiforbund dekker en overnatting på hotellet og inntil 500 kr i reiseutgifter.
Påmelding sendes til nsf.sommerkurs@gmail.com.

Husk å gi beskjed om du skal ha overnatting.

Vi håper å se så mange som mulig av dere på Geilo i sommer!

For styret i Norsk Suzukiforbund

Mari Bermingrud