Suzuki lærerutdanning for fiolin 2023, nivå 2 og 3

Teacher Trainer: Martin Rüttiman

Velkommen til European Suzuki™ Association (ESA) godkjent Teacher
Training kurs.
Påmeldingsfrist: 20. november 2022

Første helgesamling skjer 17.-19. februar 2023

The Norwegian Suzuki Association 2023 Suzuki teacher course for violinists in Oslo, level 2 and 3

Registration deadline: November 20th 2022

The course and exam will take part over 6 weekends, starting February 17 – 19. 2023

VERDENS FØRSTE SUZUKILÆRER TRINN 3 TROMBONE

white fireworks on blue sky during night time
Photo by Sami Anas on Pexels.com

Norsk Suzukiforbund er stolte av Astrid Nøkleby, verdens første Suzukilærer på trombone trinn 3!

Her er litt av Astrids reise:

2. april 2022 tok jeg eksamen i Stockholm sammen med 2 andre på trinn 3, Michael Koller (trompet) fra Østerrike og Connor Clarke (trompet) fra England.
Vi studerte hos Anne-Marie Sundberg (trompet) i Sverige, som har gjort en stor jobb for å få messinginstrumentene godkjent som Suzukiinstrumenter av International Suzuki Association.
Trompeten ble godkjent som Suzukiinstrument i 2011 og i 2016 kom de andre messinginstrumentene med også.
Det var mye arbeid med trinn 3, men også veldig lærerikt. For meg på trombone ble det litt ekstra arbeid, da jeg måtte overføre trompetrepertoaret til trombone for å ta eksamen. Det er ingen trombonebøker ferdig enda, men jeg har lagd utkast til bok nummer 1 på trombone. Forhåpentligvis vil vi etter hvert få den utgitt, men det er mange justeringer og utprøvinger som skal gjøres før det endelige resultatet foreligger.

Selv om jeg nå endelig har bevis /eksamen på at jeg er Suzukilærer på trinn 1,2 og 3, har jeg på en måte jobbet med Suzukimetoden siden midten av 1990-tallet da jeg utviklet «Rett på musikken» i samarbeid med kolleger i Bærum Kulturskole.
«Rett på musikken» brukte idéer fra Suzukimetoden og vi fant fort ut at det å begynne tidlig på små instrumenter og med godt samarbeid med foreldrene førte til god kvalitet i instrumentalopplæringen.

Siden den gang har jeg hatt mange grupper og individuelle elever som er lært opp etter Suzukis metode og det er ikke tvil om at det gir resultater dersom man får utøvd metoden på riktig måte.

Mange av elevene jeg har hatt er i dag profesjonelle lærere, musikere eller musikkstudenter. Jeg ser også at de som har begynt med små tromboner, alt-tromboner, har en stor fordel i det profesjonelle liv. De mestrer alt-trombonen på en helt annen måte enn de som må begynne med denne som voksne musikkstudenter.
To av elevene mine har som voksne vunnet solistkonkurranser på Internasjonale Trombone Festivaler.

Hilsen fra
Astrid Nøkleby
Trombonepedagog Bærum kulturskole og Edvard Munch Videregående skole