Årsmelding 2017

Årsmeldingen omfatter perioden juni 16 – juni 17.

Styret for inneværende periode har bestått av Anne-Berit Halvorsen (leder), Elizabeth Storm (nestleder), Mette Mesna (sekretær), Anne Sofie Nordbye (kasserer),  og styremedlemmene Harald Søderberg, Snorre Holmgren, Sharon Lai og Ingrid Søfteland Gudim.  Varamedlemmer er Olga Cassidy (lærer), Ingrid Sørheim (varasekretær) og Arne Jørgen Auberg (varakasserer).

NSF har ingen ansatte.

Siden siste årsmøte 26 juni 2016 er det holdt 5 styremøter. Kommunikasjon foregår for det meste på mail.

NSF har 342 betalende medlemmer. Av disse er det 41 lærermedlemskap fordelt på instrumentene fiolin, bratsj, cello, piano og gitar.

NSF er i inneværende valgperiode hjemmehørende i Oslo kommune.

 

Virksomhet

Lærerutdanning

NSF har det overordnede ansvar for gjennomføring og kvalitetssikring av lærerutdanningen.

I  2016 ble det for fiolin avsluttet lærerutdanning med eksamen 29/30 okt. Lærere for utdanningen var Jan Matthiesen, Danmark og Lilja Hjaltadottir, Island. 16 lærere deltok, 11 gjennomførte kurset og besto eksamen.  Det har ikke vært gjennomført lærerutdanning innen andre instrumenter i Norge.

 

Sommerkurs 2016 Geilo 25.–28. juni

Styrets prosjektgruppe for sommerkurset bestod av Ulla-Britt Søderberg  og Elizabeth Storm med Majorstua Suzukistrykere som vertskap. Dette var 14. året sommerkurset ble arrangert.

Det ble invitert til kurs i fiolin, bratsj, cello, gitar og piano med lærere fra Norge, Danmark, Sverige og Finland. Det ble i tillegg gitt undervisning i ECE og MMG

 

Pedagogisk forum

Pedagogisk forum har hatt lærerkurs 23 – 25 juni i år, med Lilja Hjaltadottir og Hilde Sponberg Hansen som forelesere.

 

Internettside

NSFs hjemmeside redigeres og oppdateres av Arne Jørgen Auberg.

 

Økonomi

Regnskap

Viser til regnskap fremlagt til årsmøtet.

 

Medlemskontingent

Medlemskontingenten ble på siste årsmøte forhøyet til kr. 500 pr. år for lærermedlemskap.

 

Driftsmidler

Norsk Suzukiforbund har mottatt driftsmidler fra Norsk Musikkråd som har vært brukt i henhold til søknaden.  Midler har bl.a. vært brukt til promotering av Suzukimetoden i Tromsø, reise for styremedlemmer til møter, samt vært gitt som et lite bidrag til lærermedlemmer til deltakelse på kurs og konferanser i inn- og utland. Det har i tillegg vært brukt litt midler til drift av sommerkurset.

 

Handlingsplan for neste styreperiode

Styrets forslag til handlingsplan for perioden 2017/2018:

 1. Arrangere sommerkurs 2018 og oppfordre til deltakelse.
 2. Følge opp Attekatte Noa-posten på NSFs hjemmeside.
 3. Videreutvikle arbeidet med lærerutdanningstilbud i Bergen og Oslo, og arbeide for å styrke rekrutteringen.
 4. Fortsette arbeidet med å øke medlemsmassen samt å styrke organisering/kontakt mellom lokalforeninger og NSF sentralt.
 5. Finne et mer enkelt system for regnskapsføringen og eventuelt medlemsregisteret i styrearbeidet.

 

Oslo 3.06.2017

 

NSF årsmelding 17

NSF Summer Workshop 2017, Geilo


Norsk Suzukiforbund (NSF) inviterer til Sommerkurs 2017
24. – 27. juni 2017
Bardøla Høyfjellshotell, Bardølavegen 33, 3580 Geilo, Norge

Lærerer:
Fiolin
Martin Rüttimann (Sveits)
Lilja Hjaltadottir (Island)
Elizabeth Storm (Oslo)
Agneta Holmer Mæland (Ski)
Magnar Heimdal (Nøtterøy)
Tiina Kuusmik (Asker)

Cello
Hilde Sponberg Hansen (Oslo)
Caroline Tarras Wahlberg (Sverige)

Piano
Sharon Lai (Oslo)

Orkester
Caroline Tarras Wahlberg (Sverige)
Anne-Berit Halvorsen (Oslo)

Musikkbarnehage / Early Childhood Education
Tiina Kuusmik (Asker)

Folkemusikk
Vegar Vårdal (Vågå)

Folkedans
Simon Hesselberg Løvald (Oslo)

Frist for påmelding er 1. april 2017.
OBS!
Påmeldingen er bindende! Frist for innbetaling av kurs- og oppholdsavgift er 1. mai 2017.
Betaling før 1. mai gir prisreduksjon på kr 500 pr spillende deltager.
Innbetalingen foretas til Norsk Suzukiforbunds kontonr: 5010.06.53459.
Husk å merke innbetalingen med deltagers navn.
Meld på her.

Lærerkurs Fiolin, Nivå 1‐5

Det blir oppstart for Suzuki-kurs nivå 1–5, januar 2016.
Sted:Bergen

Kursledere blir:

  • Jan Matthiesen,Danmark.
  • Lilja Hjaltadottir,Island.

Bindende påmelding til:oystein.salvesen@bkkfiber.no innen 1/11 2015.

Har du spørsmål ,bruk samme adresse eller tlf. 90681470. Kurset går over 6 helger neste år 2016:

 • Jan.9‐10
 • Feb.13‐14
 • April 9‐10
 • Mai 21‐22
 • Sep.10‐11
 • Okt.8‐9
 • Okt.29–30 (Eksamen)

Pris for hele kurset er kr 19 990. Dette inkluderer kursavgift, eksamen  og Kursbevis fra det Internasjonale Suzukiforbundet ved bestått eksamen.

kursutlysning-laerer-Fiolin-2015