Årsmøteinnkalling 2024

NORSK SUZUKIFORBUND

ÅRSMØTE 2024

SØNDAG 23. JUNI  KL. 14.00

Vestlia Resort, Geilo

INNKALLING

DAGSORDEN

 1. Åpning ved styreleder.
 2. Godkjenning av innkalling.
 3. Registrering av antall fremmøtte og stemmetall.
 4. a)   Valg av ordstyrer.
  1. Valg av møtereferent.
  2. Valg av medsignerere.
  3. Valg av tellekorps.
 5. Godkjenning av dagsorden.
 6. Godkjenning av årsmøtereferat 2023.
 7. Fremlegging og godkjenning av årsberetning og handlingsplan.
 8. Fremlegging av regnskap 2023.
 9. Innkomne forslag.
 10. Fastsettelse av kontingent.
 11. Valg av styre 

     12.  Valg av revisor.

     13.  Valg av valgkomité.

Innkomne saker skal være styreleder i hende senest 4 uker før årsmøtet.

Oslo, 20. mai 2024

Med vennlig hilsen,

Mona Anita Nesse

Norsk Suzukiforbund

mona.anita.nesse@gmail.com

Påmeldingsskjemaet til sommerkurset på Geilo er her!

Har du lyst til å være med oss på Geilo i sommer?

https://www.suzukisommerkursnorge.com/

Sjekk kalenderen for mer informasjon men hvis du er SKIKKELIG utålmodig og vil melde deg på NÅ så kan du melde deg på her!

sunflower during sunset
Photo by Pixabay on Pexels.com

Suzuki lærerutdanning for fiolin 2023, nivå 2 og 3

Teacher Trainer: Martin Rüttiman

Velkommen til European Suzuki™ Association (ESA) godkjent Teacher
Training kurs.
Påmeldingsfrist: 20. november 2022

Første helgesamling skjer 17.-19. februar 2023

The Norwegian Suzuki Association 2023 Suzuki teacher course for violinists in Oslo, level 2 and 3

Registration deadline: November 20th 2022

The course and exam will take part over 6 weekends, starting February 17 – 19. 2023

Endelig Suzukilærerutdanning for cello!

Vi har den utsøkte glede av å invitere til Suzukilærerutdanning i Norge.

Dorte Rolff-Pettersen (Teacher Trainer) fra Århus, Danmark, og vår egen Hilde Sponberg Hansen (Teacher instructor) avholder kurs for cello nivå 1 over en toårsperiode.

Her er påmeldingsskjemaet

Image

Vi har gleden av å invitere til Norges første Teacher Training kurs for cellister!

Kurset er godkjent av European Suzuki™ Association (ESA).

Våren 2023 starter Norsk Suzukiforbund lærerutdanning for cello i Oslo, Nivå 1.

Kurset blir arrangert over en 2-årsperiode over tre helger i året og avsluttes med en internasjonalt godkjent og sertifisert eksamen.  Teacher Trainer blir Dorte Rolff- Petersen og Teacher Instructor Hilde Sponberg Hansen deltar som assistent på alle helgene.

Lærerutdanningen bygger på pedagogisk utdanning fra Musikkhøgskolen, Musikk-konservatorium eller lignende.

Suzukilærerutdanningen består av inntil 5 nivåer.  Hvert nivå avsluttes med eksamen bestående av eget spill, undervisning av barn og et kort intervju. For å være en sertifisert Suzukilærer, med rett til å bruke Suzukilærertittelen, må man til enhver tid være medlem i det nasjonale Suzukiforbundet.

Utdanningen fokuser på Suzukimetodens filosofi, historikk og repertoar. Les mer på vedlagte beskrivelse og / eller gå inn på ESAs hjemmeside Teacher Training Manual – se spesielt side 14 og 15.

 Dorte Rolff-Petersen – Danmark

Image

Dorte er en erfaren kammermusiker: Hun er medstifter av gruppen “BaroqueAros”. Før det spilte hun i mange andre sammenhenger: Kassandra Strykekvartett, Randers Kammerorkester, Sønderjyllands Symfoniorkester, Aarhus Symfoniorkester og medvirket som musiker og aktør i teatermusikk på Aarhus Teater, Teater Filuren m.m.

Dorte er utdannet ved Det Jyske Musikkonservatorium, hvor hun studerte hos prof. Asger Lund Christiansen. 

Dorte er cellolærer på Aarhus Musikskole, hvor hun har bygget opp en sterk tradisjon innen Suzukiundervisning på cello. Hun er også initiativtager til cellofestivalen “AARHUS CELLO EXPO”.

Dorte er en ESA-sertifisert Suzuki Teacher Trainer og hun avholder jevnlig kurs på alle 5 Suzukinivåer. Med dette setter hun sitt tydelige preg på de kommende generasjoner av cellister.

Hilde Sponberg Hansen

Image

Hilde er utdannet ved Norges Musikkhøgskole med bachelor i utøvende cello (1989), og med master i musikkpedagogikk (2017). Hun har lang fartstid som utøvende cellist i profesjonelle orkestre og som solist og kammermusiker ved festivaler i Norge og Sverige. Hilde har vært aktiv pedagog siden 1990 og fullførte nivå 5 som Suzukilærer i 2008 hos Anders Grøn i København.

Hun har lang erfaring med å undervise etter Suzukimetoden og siden mai 2020 har hun hatt status som Instructor og gleder seg til å assistere Dorte på det planlagte SUZUKI™ nivå 1 på cello!

Praktisk info:
Utfyllende informasjon om kurset kan du finne her.
Datoer 202321.-22. januar29.-30. april23.-24. september
Datoer 2024Fastsettes senere
StedOslo, nærmere beskjed følger
Deltakeravgift15000 NOK (kan fordeles på 4 delbetalinger á 3500)
Medlemskap i Norsk SuzukiforbundFor å kunne følge kurset kreves lærermedlemskap i Norsk Suzukiforbund kr. 500. For nye medlemmer skjer innmelding på NSFs hjemmeside (norsuzuki.no/innmelding)
PåmeldingPåmeldingsskjema ligger herSpørsmål sendes til Hilde Sponberg Hansen: hshcello@online.no
Påmeldingsfrist:3. Januar 2023 ved innbetaling av ikke refunderbart depositum på NOK 1000 til Norsk Suzukiforbunds konto 7058.05.81011 
Avtalen kontraktfestes.

Det tas forbehold om nok deltagere (minimum 5 deltakere).

Verdens første europeiske Suzukiforeldrefestival!

https://europeansuzuki.org/events/view/2022-10-02-european-suzuki-parent-festival

European Suzuki Parent Festival – Registration
Sunday 2 October 2022
The European Suzuki Parent Festival aims to reach out across the region and offer Teachers everywhere the opportunity to invite parents to attend a series of online talks given by ESA Teachers and Teacher Trainers from different countries on a diverse range of topics, ending with a Q & A session.  Teachers will be required to be members of their national Suzuki association or direct members of the ESA and are also invited to attend the lectures.

Registration now open until 21 September 2022
Registration fee £10


Program
Registration

VERDENS FØRSTE SUZUKILÆRER TRINN 3 TROMBONE

white fireworks on blue sky during night time
Photo by Sami Anas on Pexels.com

Norsk Suzukiforbund er stolte av Astrid Nøkleby, verdens første Suzukilærer på trombone trinn 3!

Her er litt av Astrids reise:

2. april 2022 tok jeg eksamen i Stockholm sammen med 2 andre på trinn 3, Michael Koller (trompet) fra Østerrike og Connor Clarke (trompet) fra England.
Vi studerte hos Anne-Marie Sundberg (trompet) i Sverige, som har gjort en stor jobb for å få messinginstrumentene godkjent som Suzukiinstrumenter av International Suzuki Association.
Trompeten ble godkjent som Suzukiinstrument i 2011 og i 2016 kom de andre messinginstrumentene med også.
Det var mye arbeid med trinn 3, men også veldig lærerikt. For meg på trombone ble det litt ekstra arbeid, da jeg måtte overføre trompetrepertoaret til trombone for å ta eksamen. Det er ingen trombonebøker ferdig enda, men jeg har lagd utkast til bok nummer 1 på trombone. Forhåpentligvis vil vi etter hvert få den utgitt, men det er mange justeringer og utprøvinger som skal gjøres før det endelige resultatet foreligger.

Selv om jeg nå endelig har bevis /eksamen på at jeg er Suzukilærer på trinn 1,2 og 3, har jeg på en måte jobbet med Suzukimetoden siden midten av 1990-tallet da jeg utviklet «Rett på musikken» i samarbeid med kolleger i Bærum Kulturskole.
«Rett på musikken» brukte idéer fra Suzukimetoden og vi fant fort ut at det å begynne tidlig på små instrumenter og med godt samarbeid med foreldrene førte til god kvalitet i instrumentalopplæringen.

Siden den gang har jeg hatt mange grupper og individuelle elever som er lært opp etter Suzukis metode og det er ikke tvil om at det gir resultater dersom man får utøvd metoden på riktig måte.

Mange av elevene jeg har hatt er i dag profesjonelle lærere, musikere eller musikkstudenter. Jeg ser også at de som har begynt med små tromboner, alt-tromboner, har en stor fordel i det profesjonelle liv. De mestrer alt-trombonen på en helt annen måte enn de som må begynne med denne som voksne musikkstudenter.
To av elevene mine har som voksne vunnet solistkonkurranser på Internasjonale Trombone Festivaler.

Hilsen fra
Astrid Nøkleby
Trombonepedagog Bærum kulturskole og Edvard Munch Videregående skole