Suzukiungdommenes Strykeorkester – SUZ

Det er i år blåst nytt liv i SUZ våren 2015.

De møtes ca 1 lørdag i måneden på Marienlyst Skole. En flott gruppe ungdommer. De er allerede mange men ønsker seg flere medlemmer. Dette orkesteret spiller annet repertoar enn Suzuki og bruker noter.

 


Elizabeth_fiolin_web-KopiDirigenter
Elizabeth Storm                                                 Olga Cassidy
Jacob Aalls gt. 45 B                                           @:   olga_cassidy@yahoo.com
Tlf: 416 51 616                                                Tlf:     936 18 255

 

 

Vedtekter – Last ned i PDF-format
Vedtekter – Last ned i Word-format

su

Suzukiungdommenes Strykeorkester har for tiden 20 spillende medllemmer i alderen 12–16 år. De fleste medlemmene er suzukielever eller har vært suzukielever.

Øvingene finner sted på utvalgte lørdager.

De spillende medlemmene kommer fra Oslo, Bærum og Ski  kommune. Felles for dem er at de ønsker å veiledes etter suzukimetodens pedagogiske prinsipper.

Dessuten ønsker de å være med på å skape et ansvarlig, inkluderende og varmt fellesmiljø for store barn og ungdommer i alderen 12– 19 år.

Repertoaret orkesteret arbeider med, er ikke å finne i suzukibøkene. Orkesteret vektlegger innlæring etter noter og flerstemt spill. Medlemmene skifter på å spille ulike stemmer, slik at alle får trening i å spille både 1., 2., 3. og ev. 4. stemme.

Styret for SUZ har fire spillende medlemmer. De danner, sammen med dirigent og instruktør, en egen komité som bestemmer repertoar, konserter o.a. som har betydning for de spillende medlemmene. Målet er at alle spillende medlemmer skal få oppleve å møte utviklende utfordringer.

Orkesteret har minimum 12 fast fellesøvinger i løpet av et skoleår – dvs. ca hver 3 uke. I tillegg kommer ev. ekstraøvinger i forbindelse med konserter, deltakelse på helgekurs o.a.