Kari Knudsen

Kari er utdannet Suzuki fiolinlærer nivå 4 med Jan Matthiesen og Lilja Hjaltadottir, i gang med nivå 5.
Fiolin-, kammermusikk- og pedagogikkstudier ved Griegakademiet med Ricardo Odriozola.
Dalcrozerytmikkstudier hos The Dalcroze Society UK med Karin Greenhead og Jacqueline Vann.
Underviser barn og ungdom mellom 3 og 18 år ved Bergen kulturskole og privat i fiolin, kammermusikk og orkester. Er kunstnerisk leder for orkesteret Regnbuen og sommerskolen Sommerstryk sammen med Stefan Bivand.