Årsmøteinnkalling 2024

NORSK SUZUKIFORBUND

ÅRSMØTE 2024

SØNDAG 23. JUNI  KL. 14.00

Vestlia Resort, Geilo

INNKALLING

DAGSORDEN

 1. Åpning ved styreleder.
 2. Godkjenning av innkalling.
 3. Registrering av antall fremmøtte og stemmetall.
 4. a)   Valg av ordstyrer.
  1. Valg av møtereferent.
  2. Valg av medsignerere.
  3. Valg av tellekorps.
 5. Godkjenning av dagsorden.
 6. Godkjenning av årsmøtereferat 2023.
 7. Fremlegging og godkjenning av årsberetning og handlingsplan.
 8. Fremlegging av regnskap 2023.
 9. Innkomne forslag.
 10. Fastsettelse av kontingent.
 11. Valg av styre 

     12.  Valg av revisor.

     13.  Valg av valgkomité.

Innkomne saker skal være styreleder i hende senest 4 uker før årsmøtet.

Oslo, 20. mai 2024

Med vennlig hilsen,

Mona Anita Nesse

Norsk Suzukiforbund

mona.anita.nesse@gmail.com

Innkalling til årsmøte i Norsk Suzukiforbund

Tradisjonen tro avholder vi årsmøtet på Geilo.

NORSK SUZUKIFORBUND

ÅRSMØTE 2022

SØN. 26. JUNI  KL. 14.00

Dr. Holms hotell, Geilo

INNKALLING

DAGSORDEN

 1. Åpning ved styreleder.
 2. Godkjenning av innkalling.
 3. Registrering av antall fremmøtte og stemmetall.
 4.       a)   Valg av ordstyrer.
  1. Valg av møtereferent.
  2. Valg av medsignerere.
  3. Valg av tellekorps.
 5. Godkjenning av dagsorden.
 6. Godkjenning av årsmøtereferat 2021.
 7. Fremlegging og godkjenning av årsberetning og handlingsplan.
 8. Fremlegging av regnskap.
 9. Innkomne forslag.
 10. Fastsettelse av kontingent.
 11. Valg av styre 

     12.  Valg av revisor.

     13.  Valg av valgkomité.

Innkomne saker skal være styreleder i hende senest 4 uker før årsmøtet.

Oslo, 1. mai 2021

Vennlig hilsen

Mona Anita Nesse

Leder, Norsk Suzukiforbund

Pedagogisk forum på Geilo
søndag 26.juni – mandag 27.juni 2022


Norsk Suzukiforbund inviterer til pedagogisk forum i
forbindelse med årets sommerkurs på Geilo.
Vi starter søndag 26.juni kl. 13.30 og avslutter mandag 27.juni kl. 13.00.


Det vil være tid til både å delta på pedagogisk forum og å observere undervisning på sommerkurset.
Både sommerkurset og pedagogisk forum foregår på Dr. Holms hotell, i gangavstand fra
jernbanestasjonen på Geilo.

Timeplanen er lagt opp for å korrespondere med togavgangene mot
Bergen og Oslo.


Norsk Suzukiforbund dekker en overnatting på hotellet og inntil 500 kr i reiseutgifter.
Påmelding sendes til nsf.sommerkurs@gmail.com.

Husk å gi beskjed om du skal ha overnatting.

Vi håper å se så mange som mulig av dere på Geilo i sommer!

For styret i Norsk Suzukiforbund

Mari Bermingrud

Viktig melding til alle lærere

Kjære Suzukilærere. Jeg har avdekket en utfordring. Kan dere være så snille å legge inn Norsk Suzukiforbund ætt gmail.com som kontakt i lista deres? Da slipper dere å gå glipp av viktig informasjon.

Jeg opplever at mailer sendt fra denne adressen havner i søppelposten hos mange.

Jeg sender ut en testmail i dag, svar gjerne på den når dere har lest, bare skriv OK i svaret.

Anna Helgadóttir

Hilsen fra Anne-Berit

Kjære venner og kollegaer!


Norsk Suzukiforbund fikk ved siste årsmøte ny leder, Mona Anita Nesse.

Mona Anita er utdannet suzukilærer i Bergen, og har i mange år jobbet entusiastisk for Suzukimetoden i Sandnes.Denne sommeren har hun flyttet til Oslo, og vil fortsette sin undervisning der.Mona Anita er en flott person som vil overta ledervervet med entusiasme, innsikt og dyktighet.Jeg ønsker henne lykke til, og vil bistå henne med det hun måtte ønske og trenge.


Jeg takker nå for meg etter 21 år som leder. Det har vært en flott tid med gode kollegaer og styrer, og der jeg har lært så utrolig mye. Lederskiftet skjedde etter mitt ønske, og jeg er takknemlig for den tid jeg har hatt, og nå for at andre tar over.


Mye har skjedd i disse årene, mange lærere er utdannet og noen er kommet tilreisende, vi har fått mange medlemmer enten enkeltvis eller i grupper, og mange familier og barn har nytt godt av god undervisning.

Vi har fått 2 Teacher Trainers, Sigrun Landro Bekken og Harald Søderberg, og vi har Hilde Sponberg Hansen som nå har oppnådd status som Instructor. Vi gratulerer henne og ser frem til å få en TT også på cello!


Suzukimetoden er godt etablert i Norge, men det er likevel mange oppgaver å ta fatt på. Bl.a. trenger vi å inspirere Nord Norge til å få i gang undervisning, men det også vil komme en dag. Jeg tror det er viktig å ikke presse frem noe, men å fortsette det gode arbeidet dere gjør hver dag, til inspirasjon for andre.
Jeg ønsker Mona Anita, det nye styret og dere alle lykke til videre!Mange hilsener fra Anne-Berit