Camilla Rognes

Camilla Rognes har Suzukilærerutdannelse nivå 2, og er i gang med nivå 3. Hun er dirigent for Suzukifiolinistene og er ansatt i Oslo kulturskole. Utøvende musikerutdannelse har hun fra Barratt-Due musikkinstitutt i Oslo, Guildhall School og Music and Drama i London (diplomstudier) og Norges Musikkhøgskole (hovedfag med fordypning i kammermusikk). Hun har også studert pedagogikk ved Norges Musikkhøgskole, og har utdannelse som Alexanderteknikklærer fra The Alexander Technique Studio og The Constructive Teaching Centre i London.

Camilla har jobbet mange år i Oslo-Filharmonien, spilt i Det Norske Kammerorkester og deltatt på flere store norske kammermusikkfestivaler opp igjennom årene. Hun brenner for å spille fiolin, undervise fiolin – og er en engasjert kammermusiker som ivrer for å sette sammen spennende konsertprogrammer og formidle musikk.

Å legge et godt teknisk og bevegelsesmessig fundament for fiolinspillet er viktig, og det å bruke lek og bevegelse i innlæringen er svært verdifullt. Suzukimetoden der barna i begynnelsen lærer å spille på øret er en stor hjelp i dette. En forståelse for at det er viktig å ha fokus på utvikle det hele mennesket, som en enhet sammensatt av kropp, tanker og følelser, ligger som et bakteppe for undervisningen. Suzukimetoden oppfordrer også til et tett samspill mellom barn, foreldre og lærer, og gjør at det å spille fiolin også innebærer å bli del av et levende fellesskap.

Alle barn har et musikalsk talent som kan utvikles!

Hilsen Camilla