Innmelding

INNMELDING TIL /MEMBERSHIP APPLICATION FOR NORSK SUZUKIFORBUND

Familiemedlemskap (elever)/familymembership (students) kr. 300
Lærermedlemskap/teachermembership kr. 500

Lærermedlemskap inkluderer familiemedlemskap! Teachermembership includes familymembership!

Kontingent betales til/fee to be paid to: Norsk Suzukiforbund, Bankkontonr: 7058.05.81011