Askøy kulturskolegruppe

Oppstart høsten 2012.
10 elevplasser til barn som er fylt 5 år ved skolestart høsten 2012.
Pianist på hver gruppetime.
Kultuskolen holder instrument

Kontakt Arthur Vetvik for mer informasjon