Styret

Styret for 2017/2018 består av følgende personer:

Styreleder Anne-Berit Halvorsen
Nestleder Anna Helgadottir
Sekretær Mette Mesna
Varasekretær Ingrid Sørheim
Kasserer Anne Sofie Nordby
Varakasserer Arne-Jørgen Auberg
Styremedlem Harald Søderberg
Styremedlem Sharon Lai
Styremedlem Elizabeth Storm
Varamedlem Øystein Salvesen