Innkalling til årsmøte i Norsk Suzukiforbund

Tradisjonen tro avholder vi årsmøtet på Geilo.

NORSK SUZUKIFORBUND

ÅRSMØTE 2022

SØN. 26. JUNI  KL. 14.00

Dr. Holms hotell, Geilo

INNKALLING

DAGSORDEN

 1. Åpning ved styreleder.
 2. Godkjenning av innkalling.
 3. Registrering av antall fremmøtte og stemmetall.
 4.       a)   Valg av ordstyrer.
  1. Valg av møtereferent.
  2. Valg av medsignerere.
  3. Valg av tellekorps.
 5. Godkjenning av dagsorden.
 6. Godkjenning av årsmøtereferat 2021.
 7. Fremlegging og godkjenning av årsberetning og handlingsplan.
 8. Fremlegging av regnskap.
 9. Innkomne forslag.
 10. Fastsettelse av kontingent.
 11. Valg av styre 

     12.  Valg av revisor.

     13.  Valg av valgkomité.

Innkomne saker skal være styreleder i hende senest 4 uker før årsmøtet.

Oslo, 1. mai 2021

Vennlig hilsen

Mona Anita Nesse

Leder, Norsk Suzukiforbund