Hilsen fra Anne-Berit

Kjære venner og kollegaer!


Norsk Suzukiforbund fikk ved siste årsmøte ny leder, Mona Anita Nesse.

Mona Anita er utdannet suzukilærer i Bergen, og har i mange år jobbet entusiastisk for Suzukimetoden i Sandnes.Denne sommeren har hun flyttet til Oslo, og vil fortsette sin undervisning der.Mona Anita er en flott person som vil overta ledervervet med entusiasme, innsikt og dyktighet.Jeg ønsker henne lykke til, og vil bistå henne med det hun måtte ønske og trenge.


Jeg takker nå for meg etter 21 år som leder. Det har vært en flott tid med gode kollegaer og styrer, og der jeg har lært så utrolig mye. Lederskiftet skjedde etter mitt ønske, og jeg er takknemlig for den tid jeg har hatt, og nå for at andre tar over.


Mye har skjedd i disse årene, mange lærere er utdannet og noen er kommet tilreisende, vi har fått mange medlemmer enten enkeltvis eller i grupper, og mange familier og barn har nytt godt av god undervisning.

Vi har fått 2 Teacher Trainers, Sigrun Landro Bekken og Harald Søderberg, og vi har Hilde Sponberg Hansen som nå har oppnådd status som Instructor. Vi gratulerer henne og ser frem til å få en TT også på cello!


Suzukimetoden er godt etablert i Norge, men det er likevel mange oppgaver å ta fatt på. Bl.a. trenger vi å inspirere Nord Norge til å få i gang undervisning, men det også vil komme en dag. Jeg tror det er viktig å ikke presse frem noe, men å fortsette det gode arbeidet dere gjør hver dag, til inspirasjon for andre.
Jeg ønsker Mona Anita, det nye styret og dere alle lykke til videre!Mange hilsener fra Anne-Berit

Noen ord fra NSFs nye leder

Kjære alle sammen


Først – tusen, tusen takk Anne-Berit for innsatsen du har lagt ned for Norsk Suzukiforbund gjennom mange, mange år; hele 21 år! Du har vært med på å bygge opp forbundet fra dets spede begynnelse til det NSF er idag.

Din innsats for barn, unge og deres familier er uvurderlig! Mange har fått nyte godt av sommerkurs, seminarer og ikke minst undervisning fra Suzukiutdannede lærere.

Du har gått foran og bygd opp organisasjonen til å bli en sterk forening som er blitt synlig ikke bare i norsk musikkliv, men også utenfor Norges grenser. Ditt brennende engasjement, dyktighet og den fantastiske pedagogen og menneske du er har båret frukter!


Jeg er veldig ydmyk i forhold til ledervervet jeg nå skal gå inn i. Jeg klarer ikke å fylle Anne-Berits store sko, men må nok bruke mine egne! Jeg hadde aldri sagt ja til dette vervet om jeg ikke visste at vi er mange som skal gjøre jobben sammen. Norsk Suzukiforbund har et fantastisk styre med flotte, engasjerte og dyktige folk som tar stort ansvar. Takk til dere alle!


For å lykkes med det videre arbeidet i organisasjonen tror jeg at et tett samarbeid og god kommunikasjon med dere alle Suzukilærere er av stor viktighet. Sammen skal vi føre dette verdifulle arbeidet videre.

Vi må finne rom for møteplasser der vi kan treffes. Vi må ta vare på den sosiale biten, styrke samholdet og utveksle ideer og tanker. Dette er noe jeg ønsker å sette på dagsordenen.

Det å få jobbe etter Suzukis prinsipper har vi alle erfart at gir gode resultater, ikke bare faglig men også sosialt.


Jeg gleder meg til å ta fatt på å videreutvikle organisasjonen sammen med dere alle.


Beste hilsener Mona Anita