Norsk Suzukiforbund

Norsk Suzukiforbund ble dannet i 1999, og er en paraplyorganisasjon for lokale foreninger og lærere i Norge.

NSF er tilsluttet det europeiske og internasjonale samarbeidet gjennom sitt medlemskap i ESA og ISA.

Organisasjonsnummer: 983 772 544