Noen ord fra NSFs nye leder

Kjære alle sammen


Først – tusen, tusen takk Anne-Berit for innsatsen du har lagt ned for Norsk Suzukiforbund gjennom mange, mange år; hele 21 år! Du har vært med på å bygge opp forbundet fra dets spede begynnelse til det NSF er idag.

Din innsats for barn, unge og deres familier er uvurderlig! Mange har fått nyte godt av sommerkurs, seminarer og ikke minst undervisning fra Suzukiutdannede lærere.

Du har gått foran og bygd opp organisasjonen til å bli en sterk forening som er blitt synlig ikke bare i norsk musikkliv, men også utenfor Norges grenser. Ditt brennende engasjement, dyktighet og den fantastiske pedagogen og menneske du er har båret frukter!


Jeg er veldig ydmyk i forhold til ledervervet jeg nå skal gå inn i. Jeg klarer ikke å fylle Anne-Berits store sko, men må nok bruke mine egne! Jeg hadde aldri sagt ja til dette vervet om jeg ikke visste at vi er mange som skal gjøre jobben sammen. Norsk Suzukiforbund har et fantastisk styre med flotte, engasjerte og dyktige folk som tar stort ansvar. Takk til dere alle!


For å lykkes med det videre arbeidet i organisasjonen tror jeg at et tett samarbeid og god kommunikasjon med dere alle Suzukilærere er av stor viktighet. Sammen skal vi føre dette verdifulle arbeidet videre.

Vi må finne rom for møteplasser der vi kan treffes. Vi må ta vare på den sosiale biten, styrke samholdet og utveksle ideer og tanker. Dette er noe jeg ønsker å sette på dagsordenen.

Det å få jobbe etter Suzukis prinsipper har vi alle erfart at gir gode resultater, ikke bare faglig men også sosialt.


Jeg gleder meg til å ta fatt på å videreutvikle organisasjonen sammen med dere alle.


Beste hilsener Mona Anita