Innmelding

norsuzuki=20logoINNMELDING TIL NORSK SUZUKIFORBUND

Familiemedlemskap kr. 300
Lærermedlemskap kr. 500

Lærermedlemskap inkluderer familiemedlemskap!

Kontingent betales til Norsk Suzukiforbund, Bankkontonr: 7058.05.81011

    Angi type medlemskap
    Lærermedlemskap (inkludert familiemedlemskap)Familiemedlemskap
    Fornavn

    Etternavn

    Adresse

    Postnummer

    Poststed

    Telefon privat

    Mobiltelefon

    E-postadresse

    Navn og fødselsår på egne barn som undervises etter Suzukimetoden

    Barnets navn og instrument(er)
    Navn på barnets lærer
    Gutt/Jente
    Medlemskap i lokal suzukiforening ved navn
    Annen relevant informasjon

    Jeg/vi ber om å bli tatt opp som medlem(mer) i Norsk Suzukiforbund. Jeg aksepterer at innmeldingen er bindende, men at jeg har 14 dagers angrerett.

    captcha


    Fødselsdag