Innmelding

norsuzuki=20logoINNMELDING TIL NORSK SUZUKIFORBUND

Familiemedlemskap kr. 300
Lærermedlemskap kr. 500

Lærermedlemskap inkluderer familiemedlemskap!

Kontingent betales til Norsk Suzukiforbund, Bankkontonr: 7058.05.81011

  Angi type medlemskap
  Lærermedlemskap (inkludert familiemedlemskap)Familiemedlemskap
  Fornavn

  Etternavn

  Adresse

  Postnummer

  Poststed

  Telefon privat

  Mobiltelefon

  E-postadresse

  Navn og fødselsår på egne barn som undervises etter Suzukimetoden

  Barnets navn og instrument(er)
  Navn på barnets lærer
  Gutt/Jente
  Medlemskap i lokal suzukiforening ved navn
  Annen relevant informasjon

  Jeg/vi ber om å bli tatt opp som medlem(mer) i Norsk Suzukiforbund. Jeg aksepterer at innmeldingen er bindende, men at jeg har 14 dagers angrerett.

  captcha


  Fødselsdag