Innmelding

norsuzuki=20logoINNMELDING TIL NORSK SUZUKIFORBUND

Familiemedlemskap kr. 300
Lærermedlemskap kr. 500

Lærermedlemskap inkluderer familiemedlemskap!

Kontingent betales til Norsk Suzukiforbund, Bankkontonr: 7058.05.81011

Angi type medlemskap
Lærermedlemskap (inkludert familiemedlemskap)Familiemedlemskap
Fornavn

Etternavn

Adresse

Postnummer

Poststed

Telefon privat

Mobiltelefon

E-postadresse

Navn og fødselsår på egne barn som undervises etter Suzukimetoden

Barnets navn og instrument(er)
Navn på barnets lærer
Gutt/Jente
Medlemskap i lokal suzukiforening ved navn
Annen relevant informasjon

Jeg/vi ber om å bli tatt opp som medlem(mer) i Norsk Suzukiforbund. Jeg aksepterer at innmeldingen er bindende, men at jeg har 14 dagers angrerett.

captcha


Fødselsdag