1. brev fra Geilo sommer 2020

Norsk Suzukiforbunds nasjonale sommerkurs 19/20. – 23. juni 2020

Dr. Holms hotell, Geilo

Sommerkurskomiteen gleder seg til å si at det blir sommerkurs, og vi vil med dette informerer om at vi jobber på høygir mot sommerkurs også i år!  Alle skal på dette tidspunkt ha fått plass både på kurset, og i hotellrom for de som ønsker det.

Vi har flere usikre måneder bak oss og dette sommerkurset vil derfor bli litt annerledes i disse Covid-19 tider. Vi vil måtte forholde oss til noen smittevernsregler.

Hotellet og sommerkurskomitéen samarbeider godt og vi vil ha to personer som er ansvarlig for smittevern i ledelsesgruppen og hotellet vil ha en tilsvarende person.

Vi har kontakt med kommunelegen/ smittevernsansvarlig på Hol og han er positiv til vårt kurs.

Vi har også et tett samarbeid med De Unges Orkesterforbund.  De støtter oss og anbefaler at vi arrangerer kurs etter gjeldende retningslinjer, og vil være behjelpelig med oppdatert informasjon om disse retningslinjene.

Vi må jo, som resten av samfunnet, ta et lite forbehold, hvis ting på ny endrer seg.  Hvis vi mot formodning må avlyse kurset, vil alle deltagere selvfølgelig få tilbakebetalt det de har innbetalt til kurset.

Vi vil sende ut oppdatert informasjon før kursstart slik at alle vil få anledning til å sette seg inn i dette på forhånd.

På det nåværende tidspunkt ser vi at det ikke vil være mulig å få våre utenlandske lærere inn i landet på grunn av stengte grenser, men vi er så heldige å hjelp fra fantastisk dyktige pedagoger fra ulike deler av Norge.

Vi har fått en dyktig gruppe lærere som har ansvar for avvikling av sommerkurset før kursstart og på Geilo.  Disse er fiolinist Elizabeth Storm, cellist Anna Helgadottir og fiolinist/ folkemusiker Vegar Vårdal.  Ingrid Sørheim, Anne Sofie Nordby og Mette Mesna fortsetter med det praktiske arbeidet som før. 

Årets sommerkurs nærmer seg, og her kommer den informasjonen som allerede er klar nå. 

Lærere er som følger: 

Fiolin: Elizabeth Storm, Anne Cathrine Vonäsch Tvinnereim, Tiina Kuusmik, Britta A. Vindenes, Kari Knudsen og Olga Cassidy.

Cello: Anna Helgadottir, Ingrid Søfteland og Sarah Wang

Bratsj/ Kammermusikk: Dag Rønnekleiv

Folkemusikk/ fiolin: Vegar Vårdal

Våre fantastiske akkompagnatører kommer som vanlig!

Lars-Andreas Aspesæter, André Bongard, Torgeir Koppang, Ulf Nilsen.

FAKTURA

Vi har vanligvis sendt ut faktura for kurs og opphold med innbetaling innen 1. mai.  Vi planlegger å fakturere deltagere i løpet av de nærmeste dagene med forfall 18. mai.

Vi minner om at det er mulig å søke om støtte fra «orkester for alle» på https://orkester.no/2020/01/na-kan-du-soke-stotte-fra-orkester-for-alle/ for de som trenger hjelp til å betale kurset.

TILBUD TIL VIDEREKOMNE DELTAKERE

Viderekommende deltakere med nivå bok 4+ har fått tilbud om kursoppstart allerede fra fredag ettermiddag, med oppstart kl. 18.00  Deltagere med nivå bok 5+ får tilbud om Masterclass.  Det er viktig at deltagere med nivå bok 5 og over, gir beskjed tilnsf.sommerkurs@gmail.com innen 1. juni dersom de ønsker å ta imot tilbud på Masterclass.  Vi kan ikke ta imot påmeldinger til Masterclass etter denne datoen.

Vi har følgende Masterclasses å tilby: fiolin/bratsj, cello og folkemusikk (fiolin, bratsj og cello).

HUSKONSERT

Huskonsertene består av solistiske innslag.  For å delta på huskonsertene trenger vi påmelding innen 1. juni.  Vi har mange deltakere, og derfor må innslagene være korte.

For soloinnslag for elever bok 1-3 gjelder maksimal spilletid 2 minutter. 

For soloinnslag for elever fra bok 4 og videre gjelder maksimal spilletid 4 minutter.  (Dette fordi stykkene utover i bøkene varer lenger.)

Frist for påmelding til huskonsert er 1. juni.  

Påmelding til huskonsert sendes til: nsf.sommerkurs@gmail.com  

OBS: Påmeldingen skal inneholde stykkets korrekte navn og komponist, samt estimert spilletid.  Etteranmeldte innslag kan dessverre ikke tas imot. Pianonoter (til akkompagnement) som ikke finnes i suzukibøkene må medbringes. 

SOMMERKURSETS AVSLUTNING

Avslutningen begynner kl.15 på tirsdag 25. juni og avsluttes 1-1 ½ timer senere etter en hyggelig markering. Mer informasjon om dette kommer litt nærmere kursstart.

Det vil snart komme et nytt informasjonsbrev med mer informasjon om sommerkurset.

VELKOMMEN!

For kurskomitéen,

Elizabeth Storm, Anna Helgadottir, Vegar Vårdal, Ingrid Sørheim, Anne Sofie Nordby og Mette Mesna  

Kurset arrangeres i samarbeid med Suzukifiolinistene i Oslo