Suzukifiolinistene feirer 30 år med jubileumskonsert 2 september kl. 16.00 Lindemansalen, Norges Musikkhøgskole

Vi inviterer alle tidligere og nåværende medlemmer, samt slekt, venner og interesserte til Suzukifiolinistenes jubileumskonsert søndag 2. september kl. 16 i Lindemansalen, Norges musikkhøgskole!

Gruppen som etter hvert fikk navnet Suzukifiolinistene, har under sin kunstneriske leder Anne-Berit Halvorsen hatt sammenhengende aktivitet i 30 år!
Ukentlig undervisning supplert av individuelle timer, konserter, turneer og samarbeid med andre i inn- og utland har gitt kunnskap, venner og opplevelser for store og små.
I dag er gruppen tilknyttet Oslo kulturskole, og støttet av De unges Orkesterforbund, UNOF.
Se mer om gruppens historie på Suzukifiolinistenes hjemmeside www.suzukifiolinistene.no

KONSERTEN
Nå er det tid for å børste støv av instrumenter som har fått en pause, og for alle som fortsatt spiller å repetere gamle og kjære stykker.
Repertoarlisten finner du her.
repertoar som ikke finnes i Suzukis hefter, blir lagt ut.
Påmeldingsliste for spillende deltakelse på konserten kommer om litt!
Følg med på vår hjemmeside!

Vi ønsker å samle alle som i løpet av disse årene har vært involvert, både spillende medlemmer og foreldre. Du velger selv om du vil være spillende deltaker eller publikum!

FELLES MIDDAG
Etter konserten samles vi til felles middag for alle som kan.
Påmeldingslisten kommer om litt.
Følg med på vår hjemmeside!

KONTAKT
Fordi mange var medlemmer før epostens tid, er det mange vi ikke kan kommunisere på mail.
Vi vil være utrolig glade for å bli kontaktet på abbhalvorsen@gmail.com

Se eget vedlegg for program