Styret

STYRET 2016 – 2017 

LEDER                                                                   NESTLEDER
Anne-Berit Halvorsen                                            Elizabeth Storm

SEKRETÆR                                                             VARASEKRETÆR
Mette Mesna                                                          Ingrid Sørheim

KASSERER                                                                 VARAKASSERER
Anne Sofie Nordby                                                      Arne Jørgen Auberg

STYREMEDLEMMER
Sharon Lai                                                                  Ingrid Søfteland Gudim
Snorre Holmgren                                                        Harald Søderberg

VARAMEDLEM
Olga Cassidy