Suzukifiolinistene feirer 30 år med jubileumskonsert 2 september kl. 16.00 Lindemansalen, Norges Musikkhøgskole

Vi inviterer alle tidligere og nåværende medlemmer, samt slekt, venner og interesserte til Suzukifiolinistenes jubileumskonsert søndag 2. september kl. 16 i Lindemansalen, Norges musikkhøgskole!

Gruppen som etter hvert fikk navnet Suzukifiolinistene, har under sin kunstneriske leder Anne-Berit Halvorsen hatt sammenhengende aktivitet i 30 år!
Ukentlig undervisning supplert av individuelle timer, konserter, turneer og samarbeid med andre i inn- og utland har gitt kunnskap, venner og opplevelser for store og små.
I dag er gruppen tilknyttet Oslo kulturskole, og støttet av De unges Orkesterforbund, UNOF.
Se mer om gruppens historie på Suzukifiolinistenes hjemmeside www.suzukifiolinistene.no

KONSERTEN
Nå er det tid for å børste støv av instrumenter som har fått en pause, og for alle som fortsatt spiller å repetere gamle og kjære stykker.
Repertoarlisten finner du her.
repertoar som ikke finnes i Suzukis hefter, blir lagt ut.
Påmeldingsliste for spillende deltakelse på konserten kommer om litt!
Følg med på vår hjemmeside!

Vi ønsker å samle alle som i løpet av disse årene har vært involvert, både spillende medlemmer og foreldre. Du velger selv om du vil være spillende deltaker eller publikum!

FELLES MIDDAG
Etter konserten samles vi til felles middag for alle som kan.
Påmeldingslisten kommer om litt.
Følg med på vår hjemmeside!

KONTAKT
Fordi mange var medlemmer før epostens tid, er det mange vi ikke kan kommunisere på mail.
Vi vil være utrolig glade for å bli kontaktet på abbhalvorsen@gmail.com

Se eget vedlegg for program

Teori, intuisjon og glede. Et foredrag av Caroline Fraser

Caroline Fraser

Dato: Lørdag, 14. april 2018,
Tid: kl 19.30 – 21.30
Sted: Oslo Suzuki Piano
Adresse: Haakon den godes vei 28, 0373 Oslo

Caroline Fraser kommer til Oslo 14.-15. april 2018 for å holde Masterclass og workshop for Suzuki pianoelever. Mens hun er i Oslo så skal hun holde et foredrag i regi av Norsk Suzukiforbund (NSF). Det blir en runde med spørsmål etter foredraget.

Foredraget er gratis for alle Suzukilærere og foreldre som er medlemmer av NSF.
Te, kaffe og frukt blir servert.

Meld dere på her.
Påmeldingsfrist: 23. mars 2018.

Emne: Teori, intuisjon og glede
Suzukielever kan lære og forstå avansert musikkteori gjennom en selvoppdagelsesprosess i utviklingen av sin musikalske modenhet og intuisjon. Begreper som tonalitet, skalaer, intervaller, treklang, firklang, moduleringer, kromatikk og grunnleggende harmoni, rytme og taktart, kan læres lett på en naturlig ørebasert måte. Elever får glede av mestring og blir motivert til å lære mer. Caroline skal dele sine erfaringer om hvordan lærere kan støtte elevenes læring.

«Undervis musikk … på en slik måte at det ikke er en tortur, men en glede.»
Zoltan Kodaly

Caroline ønsker å vise hvordan Suzukielever har alle fordelene når det gjelder forståelse av musikkteori da de allerede har musikkørene. Hun vil vise hvordan vi kan lede elevene til å oppdage de begrepene i stedet for å fortelle dem eller be dem om å huske.

På denne måten lærer elevene teori fra innsiden, istedenfor å måtte pugge. Målgruppen hennes er for det meste pianolærere, men også foreldre og lærere av andre instrumenter som er interessert i en naturlig tilnærming til musikkteori.

Om Caroline Fraser:
Caroline er en internasjonalt anerkjent Suzuki kliniker.

Hun har gitt kurs i Canada, USA, Taiwan, Australia, Storbritannia, Tyskland og hele Latin-Amerika: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Den dominikanske republikk, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Mexico, Paraguay og Puerto Rico.

Caroline har undervist på verdenskonferanser i Japan, Italia og Korea, og holdt foredrag på konferanser i regi av Suzuki Association of the Americas (SAA) og European Suzuki Association (ESA).

Caroline bor for tiden i Lima, Peru.

Caroline Fraser: B. Mus, Edinburgh University; L.R.A.M. (piano lærer), A.R.C.M. (fiolinlærer), Royal Academy of Music, London; M.Mus.Ed.with Kodaly Emphasis, Holy Names University, California. Hun er teacher trainer med SAA, ESA og ARSO.

Les den engelske utgaven her.

 

Sommerkurs 2018

Norsk Suzukiforbund (NSF) inviterer til:

SOMMERKURS 2018

23. – 26. juni

Bardøla hotell, Geilo

Lærere: Fiolin: Martin Rüttimann (Sveits), Lilja Hjaltadottir (Island), Jan Matthiesen (Danmark),
Claus Kanneworff (Danmark), Mona Anita Nesse (Sandnes),
Agneta Holmer Mæland, (Ski), Tiina Kuusmik (Asker)
Bratsj: Claus Kanneworff (Danmark)
Cello: Hilde Sponberg Hansen (Moss), Ingrid Søfteland Gudim (Oslo)
Piano: Sharon Lai (Oslo)
Orkester : Anna Helgadottir (Asker), Anne-Berit Halvorsen (Oslo),
Musikkbarnehage/ECE: Tiina Kuusmik (Asker)
Folkemusikk: Vegar Vårdal (Vågå)
Fokedans: Anders Aasberg (Dagali)
Akkompagnement: André Bongard (Tomter), Torgeir Koppang (Oslo),
Ragnhild Briseid (Oslo), Ulf Nilsen (Oslo)

Tid: Lørdag 23. juni kl 12.30 – tirsdag 26. juni. Lunsj lørdag kl. 12.30 Informasjon lørdag kl. 13.30. Første undervisningstime lørdag kl. 14.00. Avsluttende konsert tirsdag kl. 15.00 i Geilo Kulturkyrkje. Kurset passer alle nivåer. Se repertoarliste side 4.
Merk: Det gis et utvidet tilbud fra fredag kveld for viderekomne elever som ønsker det. (Bok 4 eller eldre enn 12 år). Masterclass og kammermusikk.

Foto : O. Storm Sted: Bardøla hotell, Bardølavegen 33, 3580 Geilo Tlf. 32 09 41 00
Påmelding her: nsf.sommerkurs2018 eller på NSFs hjemmeside www.norsuzuki.no
Evt. spørsmål vedrørende påmelding rettes til Anne Sofie Nordby nsf.sommerkurs@gmail.no

Frist for påmelding er 1. april 2018. Påmeldingen er bindende. Påmeldte vil motta faktura medio april. Betalingsfrist for kurs- og opphold er 1. mai 2018. Betaling før 1. mai gir prisreduksjon på kr 500 pr spillende deltager. Innbetaling til Norsk Suzukiforbunds konto: 5010.06.53459. Husk å merke innbetalingen med deltagers navn.

NSF sommerkurs 2018 invitasjon

Påmleding her!

Teacher training to become a Suzuki™ Violin Teacher

An European Suzuki™ Association (ESA) approved Teacher Training course

This course is for violinists with an academy degree or similar, who would like to become a Suzuki™ Teacher or continue their Suzuki™ Teacher Training.

 • You can read more about the Suzuki™ Method on:
  http://www.europeansuzuki.org/about-us/the-suzuki-method/
 • The faculty on the course (Lilja Hjaltadottir and Jan Matthiesen) are ESA approved Teacher Trainers and have many years of experience in training teachers.
 • The Course consists of 6 weekends + extra lessons at Geilo, Norwegian Suzuki Associations Summer Institute. The weekend will take place in Bergen Kulturskole. You can only miss one weekend if you want to do the exam, unless you make special arrangements.
 • Dates: 2017: Jan 6th-7th, Feb. 17th- 18th, May 5th- 6th, June 9th- 10th, Sep. 15th- 16th, Oct. 27th- 28th
  Exam 2018: Nov. Nov. 17th- 18th
 • Price of the course is 19 900 NKR which can be split in 3; 6634 NKR (to be paid
  Jan. 1st, April 15th, Aug. 15th). There is an additional fee for the exam including
  accompanist, this is to be paid by Oct. 1st). If you bring your own accompanist for
  the exam the exam fee is reduced by 400 NKR
  The course account is in Jyske Bank, reg. nr. 6610 konto nr. 0002193270,
  SWIFT: JYBADKKK, Iban DK39 6610 0002193270 – recipient: Jan Matthiesen.
  Skovgaardsvaenget 174, 8310 Tranbjerg J, Denmark
 • All course participants are required to be (teacher) members of their national Suzuki™ association to participate in the course, please bring a receipt to the first course weekend. (Norsk Suzuki Forbund: http://norsuzuki.no/innmelding/ )
 • For more detailed information (curiculum and overview), please contact Jan Matthiesen (violinmatthiesen@gmail.com).

Subject to change. The trainers on the course have the right to exclude anybody, who can be an obstruction for a succesful training course.

 

Suzuki Teacher Training Course lvl 1-5 2018 UK
SuzukiTeacherTraining in Norway 2018 invitation

Årsmelding 2017

Årsmeldingen omfatter perioden juni 16 – juni 17.

Styret for inneværende periode har bestått av Anne-Berit Halvorsen (leder), Elizabeth Storm (nestleder), Mette Mesna (sekretær), Anne Sofie Nordbye (kasserer),  og styremedlemmene Harald Søderberg, Snorre Holmgren, Sharon Lai og Ingrid Søfteland Gudim.  Varamedlemmer er Olga Cassidy (lærer), Ingrid Sørheim (varasekretær) og Arne Jørgen Auberg (varakasserer).

NSF har ingen ansatte.

Siden siste årsmøte 26 juni 2016 er det holdt 5 styremøter. Kommunikasjon foregår for det meste på mail.

NSF har 342 betalende medlemmer. Av disse er det 41 lærermedlemskap fordelt på instrumentene fiolin, bratsj, cello, piano og gitar.

NSF er i inneværende valgperiode hjemmehørende i Oslo kommune.

 

Virksomhet

Lærerutdanning

NSF har det overordnede ansvar for gjennomføring og kvalitetssikring av lærerutdanningen.

I  2016 ble det for fiolin avsluttet lærerutdanning med eksamen 29/30 okt. Lærere for utdanningen var Jan Matthiesen, Danmark og Lilja Hjaltadottir, Island. 16 lærere deltok, 11 gjennomførte kurset og besto eksamen.  Det har ikke vært gjennomført lærerutdanning innen andre instrumenter i Norge.

 

Sommerkurs 2016 Geilo 25.–28. juni

Styrets prosjektgruppe for sommerkurset bestod av Ulla-Britt Søderberg  og Elizabeth Storm med Majorstua Suzukistrykere som vertskap. Dette var 14. året sommerkurset ble arrangert.

Det ble invitert til kurs i fiolin, bratsj, cello, gitar og piano med lærere fra Norge, Danmark, Sverige og Finland. Det ble i tillegg gitt undervisning i ECE og MMG

 

Pedagogisk forum

Pedagogisk forum har hatt lærerkurs 23 – 25 juni i år, med Lilja Hjaltadottir og Hilde Sponberg Hansen som forelesere.

 

Internettside

NSFs hjemmeside redigeres og oppdateres av Arne Jørgen Auberg.

 

Økonomi

Regnskap

Viser til regnskap fremlagt til årsmøtet.

 

Medlemskontingent

Medlemskontingenten ble på siste årsmøte forhøyet til kr. 500 pr. år for lærermedlemskap.

 

Driftsmidler

Norsk Suzukiforbund har mottatt driftsmidler fra Norsk Musikkråd som har vært brukt i henhold til søknaden.  Midler har bl.a. vært brukt til promotering av Suzukimetoden i Tromsø, reise for styremedlemmer til møter, samt vært gitt som et lite bidrag til lærermedlemmer til deltakelse på kurs og konferanser i inn- og utland. Det har i tillegg vært brukt litt midler til drift av sommerkurset.

 

Handlingsplan for neste styreperiode

Styrets forslag til handlingsplan for perioden 2017/2018:

 1. Arrangere sommerkurs 2018 og oppfordre til deltakelse.
 2. Følge opp Attekatte Noa-posten på NSFs hjemmeside.
 3. Videreutvikle arbeidet med lærerutdanningstilbud i Bergen og Oslo, og arbeide for å styrke rekrutteringen.
 4. Fortsette arbeidet med å øke medlemsmassen samt å styrke organisering/kontakt mellom lokalforeninger og NSF sentralt.
 5. Finne et mer enkelt system for regnskapsføringen og eventuelt medlemsregisteret i styrearbeidet.

 

Oslo 3.06.2017

 

NSF årsmelding 17

NSF Summer Workshop 2017, Geilo


Norsk Suzukiforbund (NSF) inviterer til Sommerkurs 2017
24. – 27. juni 2017
Bardøla Høyfjellshotell, Bardølavegen 33, 3580 Geilo, Norge

Lærerer:
Fiolin
Martin Rüttimann (Sveits)
Lilja Hjaltadottir (Island)
Elizabeth Storm (Oslo)
Agneta Holmer Mæland (Ski)
Magnar Heimdal (Nøtterøy)
Tiina Kuusmik (Asker)

Cello
Hilde Sponberg Hansen (Oslo)
Caroline Tarras Wahlberg (Sverige)

Piano
Sharon Lai (Oslo)

Orkester
Caroline Tarras Wahlberg (Sverige)
Anne-Berit Halvorsen (Oslo)

Musikkbarnehage / Early Childhood Education
Tiina Kuusmik (Asker)

Folkemusikk
Vegar Vårdal (Vågå)

Folkedans
Simon Hesselberg Løvald (Oslo)

Frist for påmelding er 1. april 2017.
OBS!
Påmeldingen er bindende! Frist for innbetaling av kurs- og oppholdsavgift er 1. mai 2017.
Betaling før 1. mai gir prisreduksjon på kr 500 pr spillende deltager.
Innbetalingen foretas til Norsk Suzukiforbunds kontonr: 5010.06.53459.
Husk å merke innbetalingen med deltagers navn.
Meld på her.