Mari Bermingrud

Mari Bermingrud har lang erfaring som musikkpedagog og korpsdirigent. Hun er utdannet trompetist fra musikkonservatoriet i Tromsø og Högskolan för scen och musik i Göteborg. I 2017 fullførte Mari sin mastergrad i musikkpedagogikk ved Norges musikkhøgskole. 
Mari underviser i Suzuki-trompet ved Øvre Eiker kulturskole og privat på Østlandet. 
https://ovre-eiker.kommune.no/skole-barnehage/musikk-kulturskolen/undervisningstilbud/musikk/Sider/Suzukitrompet_.aspx
https://www.allebarnkan.no